Vandaag zijn het designteam en het validatieteam gezamenlijk richting het hoofdkantoor van Star-shl afgereisd. Na een aantal intensieve testdagen heeft het validatieteam een protocol opgesteld waarin het gebruik van het MediScreen staat beschreven en de focus heeft gelegen op de veiligheid voor zowel de patiënt als de gebruiker. Bij het hoofdkantoor aangekomen, is de groep studenten. Daar hebben zij het prototype gepresenteerd aan medewerkers van Star-shl! Het validatieteam heeft het vooropgestelde protocol uitgevoerd in een demosetting en is beoordeeld door een microbioloog.

Zowel het designteam als het validatieteam kunnen aan de slag met de op- en aanmerkingen gegeven door de microbioloog, vertegenwoordigers van de prikdienst en laboranten.
Inmiddels is bekend geworden dat de pilotstudie met mogelijke COVID-19 patiënten niet doorgaat. De urgentie tot oplossingen zonder schaarse middelen is gedaald. Desalniettemin gaat de ontwikkeling door en wordt gekeken naar aanvullende toepassingen!