Project Safeguard

Mobiele testfaciliteiten in de strijd tegen COVID-19

Project Safeguard is een non-profit project van studenten van de TU Delft, in samenwerking met huisarts Pieter van de Staay, FLEX/design, Delmic, Scala Scientific en Star-shl. Ons doel is om mobiele testfaciliteiten voor de coronacrisis te ontwikkelen, waar mogelijke corona patiënten getest kunnen worden zonder dat er schaarse middelen, zoals maskers en beschermende kleding nodig zijn. Door de zorgverleners fysiek van de patiënten te scheiden met een slimme scheidingswand, besparen we persoonlijke beschermingsmiddelen en bovendien een hoop tijd die het aan- het uitdoen hiervan kost. Zo willen wij zorgverleners in staat stellen om met minder moeite meer mensen te meten op de symptomen van COVID-19, zodat we een betere grip krijgen op het coronavirus.

Aanleiding

De initiële zorgvraag, waar dit project mee begonnen is, kwam van huisarts Pieter van der Staay van huisartsenpraktijk Huisartsen MC Boomgaardshoek.
Met telefonische triage stelt de huisarts vast wat de klachten zijn en hoe urgent de zorgvraag is. Bij milde klachten is er geen verder onderzoek nodig. Wijzen de klachten overduidelijk op een ernstiger beloop van COVID-19 dan wordt er meteen overgegaan op hulp. In sommige gevallen is de telefonische triage echter niet voldoende om met zekerheid de ernst vast te stellen. In die gevallen is aanvullend onderzoek wenselijk, zoals het meten van zuurstofsaturatie, de ademfrequentie, de lichaamstemperatuur en CRP. CRP is een eiwit dat wordt uitgescheiden bij een ontsteking. Indicatoren die kunnen wijzen op een COVID-19 besmetting.
Elke keer dat deze metingen verricht worden, dient de huisarts zich echter in beschermende kleding te verpakken. Een patiënt kwam bij Van der Staay via een speciale ingang binnen in de behandelkamer en na het onderzoek moest hij zijn praktijkruimte desinfecteren. Sommige patiënten waren niet in staat om te komen, waardoor Van der Staay op huisbezoek moest in deze speciale kleding. Een tijdrovende klus die beslag legde op het verlenen van reguliere zorg.
Hieruit kwam het idee van de huisarts om studenten van de TU Delft te benaderen om een betere manier van veilig testen te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van mobiele testfaciliteiten zonder de noodzaak tot gebruik van persoonlijk beschermende middelen voor de hulpverlener.

Onze oplossing

Er is gewerkt aan twee concepten. Beide concepten werken ze via hetzelfde principe: door de persoon die de tests afneemt te scheiden van de patiënt is het voor de persoon die de test afneemt niet nodig om beschermende kleding te dragen. Het aantal persoonlijke beschermingsmiddelen is op dit moment erg schaars door het coronavirus. Bovendien is het aan- en uitdoen van deze bescherming veel werk. Met onze oplossing is dat dus overbodig!
De fysieke scheiding tussen arts en patiënt wordt gerealiseerd door middel van een transparante wand met twee handschoenen. Op deze manier kunnen arts en patiënt elkaar zien en horen en kunnen tests afgenomen worden. De zijde van de patiënt is gemakkelijk te reinigen, waardoor er voor andere patiënten geen risico is op besmetting via de handschoenen, apparatuur en beschermwand.
Zie de losse pagina’s over beide concepten voor meer details en foto’s: MediTent en MediScreen!

Organisatie & teams

Project Safeguard is een non-profit project van studenten van de TU Delft in samenwerking met verschillende partners. De zorgvraag van huisarts Van der Staay kwam als geroepen voor een groep masterstudenten van Industrieel Ontwerpen. Samen met de professoren ir. Bart Bluemink en Prof. ir. Deborah Nas zetten ze de zorgvraag om in een volwaardig project. Het project heeft zich verder ontwikkeld en één van de prototypes is getest in een pilotstudie met behulp van een groep masterstudenten Technical Medicine van de faculteit 3mE.

Het eerste deel van Project Safeguard bestond uit 4 teams:

 • Organisatie – Verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, contact met alle stakeholders, begeleiding van de design teams en alle randzaken die komen kijken bij het uitvoeren van het project.
  • Jefta Harwig
  • Pascalle van Hemert
  • Joppe de Waart
  • Elvira Kok
 • Designteam 1 – Verantwoordelijk voor de uitwerking van het idee van een pop-up testcentrum tot een productie waardig concept.
  • Jamie Ongkiehong
  • Kikki Veenhof
  • Pepijn Huis in’t Veld
  • Pip van Esch
  • Robbie de Groot
  • Sabine van Mierlo
  • Vivian Vriend
 • Designteam 2 – Verantwoordelijk voor de uitwerking van het idee van een slimme scheidingswand voor aan de deur bij immobiele patiënten tot een productie waardig concept.
  • David van Rijn
  • Luci Santema
  • Mathilde Scholtes
  • Laurien Reinders
 • Parttime-team – Een team van enthousiaste afstuderende studenten die beide design teams ondersteunen met specifieke vraagstukken.
  • Albert Obradors
  • Fabio Blom
  • Natasa Rikalo
  • Peixin Wang
  • Rosetta (Min) Chan
  • Simon Visser

Validatie en pilotstudie

Om te kijken of de ontworpen oplossingen in de praktijk ook draagkracht vinden, heeft een groep Technical Medicine studenten het project overgenomen. Zij zullen samen met een van de partners onderzoeken of de gevonden oplossing de geboden veiligheid geeft en of dit de oplossing is voor het overmatig gebruik van single-use beschermingsmaterialen. Daarnaast onderzoeken zij de mogelijkheden om het MediScreen breder in te zetten, hierbij moet onder andere gedacht worden aan bezoek in verpleeghuizen. Deze pilotstudie wordt geleid door:

 • Casper van Eijck
 • Julia Holdorp
 • Luuk Bolhuis
 • Mathilde Scholtes

Het MediScreen wordt verder doorontwikkeld door twee enthousiaste studenten van Industrieel Ontwerpen en de protocollen voor de pilotstudie worden opgesteld en uitgevoerd door 3 studenten Technical Medicine.

 • Studenten Industrieel Ontwerpen:
  • David van Rijn
  • Luci Santema
 • Studenten Technical Medicine:
  • Emma Gommers
  • Lalot Gunneman
  • Laurien Reinders

Eén van de zoom-meetingen. V.l.n.r. v.b.n.b. Luuk Bolhuis, David van Rijn, Laurien Rijnders, Lalot Gunneman, Luci Santema, Casper van Eijck, Emma Gommers, Julia Holdorp en Mathilde Scholtes