Mobiele testlocatie

De pop-up safeguard maakt het mogelijk voor zorginstellingen om een tijdelijke testruimte te creëren op een gewenste locatie zonder daarbij gebruik te maken van de schaarse PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen; beschermpakken, mondkapjes etc.). Dit doen wij door een afschermwand in de ruimte te plaatsen, zodat de patiënt is gescheiden van de zorgverlener. Het besmettingsrisico wordt hierdoor verminderd, voor zowel zorgverlener als patiënt/bewoner. Het ontwerp van de afschermwand maakt het mogelijk om patiënten te testen op zuurstofsaturatie, ademfrequentie, temperatuur en longfunctie.
Door de patiënt te testen en de data te communiceren met de juiste zorginstelling is het mogelijk om een uitgebreidere diagnose te doen en zo de druk op de Nederlandse zorg te verminderen.

Gallerij MediTent