Aan de deur testen

Het ontwerp van de MediScreen maakt het mogelijk om veilig patiënten te diagnosticeren aan de voordeur. De diagnose combineert de gebruikelijke én vitale CRP-sneltests met een algemene controle op COVID-19 door óók een zuurstofsaturatiemeting te doen. De MediScreen gebruikt de deurpost om afscherming te creëren tussen patiënt en zorgverlener, zonder gebruik te maken van de schaarse PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen, beschermpakken, handschoenen etc.). Dit maakt het mogelijk voor de zorginstelling om zonder risico’s, voor zorgverlener én patiënt,persoonlijk contact te onderhouden met potentiële COVID-19 patiëntgroepen en immobiele en kwetsbare patiënten niet te overbelasten wanneer zij niet in staat zijn hun huis te verlaten.

Klinische validatie

Het ontwerp wordt gevalideerd en getest door studenten Technical Medicine in samenwerking met Star-shl. Aan de hand van een pilot studie zouden initiëel 100 patiënten worden getest en het product op toegevoegde waarde worden getest. Omdat de urgentie van het thuis monitoren van COVID-19 patiënten gedaald is, gaat deze studie niet door. Wel zal de validatie van het product nog uitgevoerd worden. Er zullen echter geen patiënten voor gebruikt worden, maar gezonde vrijwilligers. Daarnaast wordt gekeken naar een bredere inzet van het MediScreen. Zo kan het scherm in verpleeghuizen worden gebruikt om dichterbij de bewoners te komen zonder besmettingsgevaar.

Wat hebben we bereikt?

  • Bezoeker en kwetsbare oudere zijn beiden beschermd tegen besmetting zonder gebruik van schaarse PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen; beschermingspakken, mondkapjes, etc).
  • Bruikbaar in elke deuropening, zonder additionele hulpmiddelen, dus flexibel in gebruik.
  • Ouderen voelen zich minder eenzaam en meer verbonden met hun geliefden, voornamelijk omdat ze elkaar kunnen ‘aanraken’.
  • Duidelijke communicatie door gebruik van dun PVC.